Venturion Health & Care

Treve Advies is onderdeel van Venturion Health & Care. Venturion heeft jarenlange ervaring in de professionalisering van organisaties en bedrijven in de zorgsector. De toenemende vergrijzing, een terugtredende overheid én de daarmee gepaard gaan de problematiek vragen om innovatieve oplossingen. Venturion Health & Care bestaat uit 19 zusterbedrijven die allen actief zijn in de zorg met o.a. Meditel (reisvaccinaties en medische keuringen) en MediFirst (Medische advisering over asielzoekers voor IND & COA).