Samenstellen verstrekkingenpakket

Naast de advisering in het kader van de Wmo kan Treve gemeenten ook adviseren bij de samenstelling van het verstrekkingenpakket. Hierbij kunt u denken aan: het opstellen van een programma van eisen voor het verstrekkingenpakket, participeren in het overleg tussen de gemeente en leveranciers, naast of namens de gemeente en het samenstellen van het verstrekkingenpakket in opdracht van de gemeente.