Medische ondersteuning bij bezwaar- en beroepprocedures

In elke fase van een procedure kunt u gebruik maken van de experts van Treve. Doordat bij ons alle disciplines aanwezig zijn, zetten wij voor u - afhankelijk van de situatie - een ervaren arts, indicatieadviseur, consultant of jurist in. Zij kunnen plaatsnemen in een bezwaarcommissie, een besluit medisch beoordelen, of optreden als medisch deskundige bij een rechtszitting. Ook bieden zij advies bij algemene vragen rond bezwaar- en beroepprocedures.