Beleidsadvisering en consultancy

Treve verricht onderzoek op maat naar bijvoorbeeld interne procedures, dossiers, kwaliteit van de adviezen en achterstanden in de advisering in het kader van de Wmo. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek worden concrete aanbevelingen gedaan. Steeds wordt hierbij gekeken wat de mogelijkheden zijn van de organisatie en wat er kan worden verbeterd in bijvoorbeeld de procedures of werkprocessen. Daarnaast adviseren wij bij knelpunten op het gebied van zorg en wonen. De consultants zijn gespecialiseerd in het adviseren van gemeenten, woningbouwcorporaties en andere partijen inzake aanpasbaar bouwen, financiering en toewijzing van (complexe) Wmo-voorzieningen.