Advisering (aangepast) wonen en toegankelijkheid

De consultants adviseren bijvoorbeeld bij nieuwbouw en renovatie van woningen, wooncomplexen of openbaar toegankelijke gebouwen ten behoeve van senioren en/of gehandicapten. Het kan gaan om specifieke bouwkundige aanpassingen voor individuele personen of doelgroepen, of het vertalen van bouwkundige tekeningen naar functionele eisen voor een specifieke doelgroep. Bovendien kunnen zij een bijdrage leveren bij het opstellen van toewijzingscriteria voor woonzorgcomplexen en fungeren als verbindingspersoon tussen woningcorporatie, CIZ en Zorgkantoor.