Sociaal-medische expertise

Treve richt zich op onafhankelijke sociaal-medische advisering, zoals in het kader van de Wmo (oud en nieuw), de Jeugdwet, Participatiewet, de medische urgentie huisvesting, leerlingenvervoer, gehandicaptenparkeervoorzieningen, de bijzondere bijstand en de leerplicht.

Professionele dienstverlening op maat

Onze ervaren en gekwalificeerde medewerkers (artsen, indicatieadviseurs, beleidsadviseurs, trainers en docenten) zijn verspreid door het land tegen concurrerende tarieven werkzaam. Dit kan op adviesbasis zijn en /of voor een enkele dag of meerdere dagen, voor een enkele keer of voor een langdurige periode. De diensten van Treve zijn beschikbaar voor gemeenten, Zorginstituut Nederland, zorgkantoren, zorgverzekeraars, ministeries en diverse andere organisaties op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Ook in individuele gevallen kunnen wij als adviseur optreden. Onze diensten zijn ook beschikbaar voor Rechtbanken en bewindvoerders.