Over Treve

Belangrijke speler op het gebied van sociaal- medische advisering

Treve is door de jaren heen uitgegroeid tot een belangrijke speler op het gebied van sociaal- medische advisering. Bij Treve werken medisch adviseurs (artsen met veelal registratie Indicatie en Advies en/of specialisatie Maatschappij en Gezondheid), indicatie adviseurs (ergotherapeuten, fysiotherapeuten en andere HBO-paramedici), arbeidsdeskundigen,  sociaal-medisch juristen, consultants zorg, wonen en welzijn, stafmedewerkers (kwaliteit, tenderdesk en accountmanagement), secretariaat medewerkers onder leiding van directie (Karin van Markus) en management (Karien Haverkate-Ruis).

Tevens werken wij samen met een "flexibele schil" die worden ingezet bij pieken in aanvragen vanuit gemeenten. Onze organisatie groeit gestaag. Het hoofdkantoor is gevestigd te Huis ter Heide, door het gehele land beschikken wij over spreekuurlocaties.

Kwaliteit en
deskundigheid

Sinds 1997

Treve Advies is een professionele en innovatieve organisatie die integrale en goed gemotiveerde (para)medische en/of sociaal medische adviezen levert op basis van grondig en gefundeerd onderzoek. In dat proces wordt gedacht vanuit mogelijkheden, waarbij zelfredzaamheid centraal staat en wordt burgerparticipatie waar mogelijk gestimuleerd.

Als samenwerkingspartner denken wij creatief mee en brainstormen we met opdrachtgevers over actuele ontwikkelingen, vanuit een streven naar ‘ontschotting’ en samenhang tussen de verschillende gebieden van het Sociaal Domein.

Onze artsen, senior indicatieadviseurs (o.a. ergotherapeuten), arbeidsdeskundigen, psychologen en bouwkundigen hebben ruime kennis en ervaring binnen het domein van de sociaal medische advisering en indicatiestelling. Door frequente scholing en intercollegiale toetsing weten onze professionals steeds de kwaliteit te leveren waar Treve Advies voor staat: een onafhankelijke integrale en deskundige advisering met in acht neming van wet en regelgeving.

Privacyreglement en klachtenregeling

Elke medewerker van Treve verklaart geheimhouding te zullen betrachten over werkzaamheden van de opdrachtgevers. Dit is verankerd in ons privacyreglement . Eventuele klachten worden in direct contact met de klachtenfunctionaris en directie van Treve afgehandeld conform de klachtenregeling. Desgewenst kan het privacyreglement en de klachtenregeling bij ons opgevraagd worden.

Geluidsopname maken

U mag het gesprek met uw arts/adviseur opnemen om dat thuis nog eens rustig te horen. Het kan u helpen als geheugensteun. Voor geluidsopnamen gelden wel een paar afspraken.

Regels over geluidsopnamen van het gesprek met uw arts/adviseur

Als u een opname van het gesprek met uw arts/adviseur maakt, gelden de volgende afspraken:

  • Vraag van te voren toestemming aan uw arts/adviseur voor de opname. Dat is niet verplicht, maar wel zo fatsoenlijk.
  • De opname is alleen voor uzelf bedoeld, als geheugensteuntje. Uiteraard kunt u het gesprek naluisteren met bijvoorbeeld uw partner, begeleider of advocaat.
  • Beide partijen krijgen de opname. U kunt de gemaakte geluidsopname per e-mail sturen naar info@treve.nl, ter attentie van de arts/adviseur.
  • Geen van partijen mag veranderingen aanbrengen (knippen/plakken) in de opname.
  • Geen van partijen mag zonder toestemming van de ander de opname aan derden verstrekken of openbaar maken. Onder het verstrekken aan derden / openbaar maken verstaan wij het verspreiden buiten deze kleine kring. U heeft daarvoor toestemming nodig van de arts/adviseur. Meer informatie over publicatie van persoonsgegevens op internet vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.