Over Treve

Treve is door de jaren heen uitgegroeid tot een belangrijke speler op het gebied van sociaal- medische advisering. Bij Treve werken medisch adviseurs (artsen met veelal registratie Indicatie en Advies en/of specialisatie Maatschappij en Gezondheid), indicatie adviseurs (ergotherapeuten, fysiotherapeuten en andere HBO-paramedici), arbeidsdeskundigen,  sociaal-medisch juristen, consultants zorg, wonen en welzijn, stafmedewerkers (kwaliteit, tenderdesk en accountmanagement), secretariaat medewerkers onder leiding van directie (Karin Samplonius-van Markus) en management (Willemijn Scheepens).

Tevens werken wij samen met een "flexibele schil" die worden ingezet bij pieken in aanvragen vanuit gemeenten. Onze organisatie groeit gestaag. Het hoofdkantoor is gevestigd te Huis ter Heide, door het gehele land beschikken wij over spreekuurlocaties.

 

Kwaliteit en deskundigheid

Treve is in 1997 onder de naam Trompetter & Van Eeden opgericht door Theo Trompetter en Helma van Eeden uit de overtuiging dat professionele dienstverlening altijd op maat geleverd moet worden.
Treve staat voor een onafhankelijke, kwalitatieve en heldere sociaal-medische advisering. De advisering is een verantwoordelijke taak binnen een werkterrein dat constant in beweging is. Door jarenlange ervaring met de AWBZ, de Wvg en tegenwoordig de Wmo is Treve goed in staat de bedoeling en implicaties van de wetten te overzien, te analyseren en toe te passen. Om de deskundigheid van onze medewerkers op peil te houden en uit te breiden, wordt veel in scholing, intercollegiale toetsing en casuïstiekbespreking geïnvesteerd.

Werkwijze advisering

Treve stelt efficiency en effectiviteit in de werkwijze voorop waarbij de wensen en behoeften van de opdrachtgever het uitgangspunt vormen. Bij de meeste sociaal-medische advisering zijn verschillende disciplines betrokken (artsen, indicatieadviseurs en anderen). Treve zorgt voor een vaste contactpersoon die verantwoordelijk is voor het opstellen en nakomen van werkafspraken. De planning van de werkzaamheden vindt altijd in overleg met de opdrachtgever plaats.

Privacyreglement en klachtenregeling

Elke medewerker van Treve verklaart geheimhouding te zullen betrachten over werkzaamheden van de opdrachtgevers. Dit is verankerd in ons privacyreglement . Eventuele klachten worden in direct contact met de klachtenfunctionaris en directie van Treve afgehandeld conform de klachtenregeling. Desgewenst kan het privacyreglement en de klachtenregeling bij ons opgevraagd worden.

Mag ik een geluidsopname maken van het gesprek met mijn arts/adviseur?

U mag het gesprek met uw arts/adviseur opnemen om dat thuis nog eens rustig te horen. Het kan u helpen als geheugensteun. Voor geluidsopnamen gelden wel een paar afspraken.

Regels over geluidsopnamen van het gesprek met uw arts/adviseur

Als u een opname van het gesprek met uw arts/adviseur maakt, gelden de volgende afspraken:

  • Vraag van te voren toestemming aan uw arts/adviseur voor de opname. Dat is niet verplicht, maar wel zo fatsoenlijk.
  • De opname is alleen voor uzelf bedoeld, als geheugensteuntje. Uiteraard kunt u het gesprek naluisteren met bijvoorbeeld uw partner,     begeleider of advocaat.
  • Beide partijen krijgen de opname. U kunt de gemaakte geluidsopname per e-mail sturen naar info@treve.nl, ter attentie van de arts/adviseur.
  • Geen van partijen mag veranderingen aanbrengen (knippen/plakken) in de opname.
  • Geen van partijen mag zonder toestemming van de ander de opname aan derden verstrekken of openbaar maken. Onder het verstrekken aan derden / openbaar maken verstaan wij het verspreiden buiten deze kleine kring. U heeft daarvoor toestemming nodig van de arts/adviseur. Meer
    informatie over publicatie van persoonsgegevens op internet vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.