Wmo-consulenten, indicatieadviseurs, paramedici

Check-up

De check-up methode is ontwikkeld om jaarlijks de deskundigheid van uw consulenten inzichtelijk te maken en ze middels een inhoudelijke feedback naar een hoger deskundigheidsniveau te tillen.

Coaching on the job

Om uw medewerkers nog beter te ondersteunen in de uitvoering van hun (huidige en wellicht nieuwe) werkzaamheden, wordt een coaching on the job traject ingezet.

casuïstiekbespreking

De casuïstiekbespreking vindt in overleg met u plaats waarbij de medisch adviseur op locatie met de consulenten in overleg gaat n.a.v. actuele casuïstiek.