Check-up

De check-up methode is ontwikkeld om jaarlijks de deskundigheid van uw consulenten inzichtelijk te maken en ze middels een inhoudelijke feedback naar een hoger deskundigheidsniveau te tillen.

We screenen tijdens een ‘check-up’ een aantal dossiers die door uw eigen Wmo consulenten zijn afgehandeld, waarbij we de gemaakte afwegingen analyseren en verbeterpunten aanreiken. Doel van de check-up is het bijdragen aan de continue verbetering van processen. Zeker bij het implementeren en uitvoeren van een gekantelde denkwijze in samengang met de nieuwe doelgroepen, levert deze deskundigheidsbevordering belangrijke input voor de voortgang van het proces.

Wenst u meer informatie of wilt u vrijblijvend een offerte aanvragen? Neemt u dan contact op via 088-3210188 of mail naar onderwijs@treve.nl