casuïstiekbespreking

De casuïstiekbespreking vindt in overleg met u plaats waarbij de medisch adviseur op locatie met de consulenten in overleg gaat n.a.v. actuele casuïstiek.

De medisch adviseur zal met de consulenten de casussen inhoudelijk bespreken in relatie tot betreffende beleidsregels en jurisprudentie. Doel van het gezamenlijk casuïstiekoverleg is de inhoudelijke ondersteuning van de consulenten en leidt tot kennisondersteuning, -bevordering en optimalisatie van de samenwerking.