Nieuws

Hieronder treft u een selectie van nieuwsberichten aan.

  • Kostenstijging Beschermd wonen (Wmo) binnen uw gemeente?

    Binnen de Wmo is Beschermd Wonen een kostbare voorziening voor gemeenten. Sinds 2015 is vaak een forse stijging van het aantal aanvragen te zien. Bij complexe casuïstiek is het niet de vraag óf iemand zorg nodig heeft. Wel is de vraag welke vorm van zorg de meest adequate is. Wanneer u als gemeente bij een aanvraag de juiste afwegingen maakt kunt u niet alleen maatwerk voor de aanvrager organiseren, maar tevens aanzienlijk kosten besparen.