Kwaliteit en expertise

Toetsing Zorg Leefplannen

In veel gemeenten werken de Sociaal Wijkteams, consulenten en casemanagers met Zorgleef- of Ondersteuningsplannen. U wilt dat uw medewerkers het opstellen en schrijven van deze plannen goed beheersen, dat wil zeggen dat een plan recht doet aan de individuele situatie van de inwoner, waarin eigen kracht, verantwoordelijkheid en de potentie van het sociale netwerk steeds meegewogen worden. U wilt dat de analyse van de inwoner, de gekozen oplossingen en de doelstellingen integraal en samenhangend onderzocht en opgesteld zijn. Indien het komt tot een gemeentelijke maatwerkvoorziening wilt u dat deze effectief en doelmatig is. Het plan moet concreet onderbouwd zijn. Een goede motivering is noodzakelijk zodat het plan ook bij eventueel bezwaar houdbaar is.

Als onafhankelijk extern expertisebureau zijn wij in staat om u te helpen goed zicht te krijgen op de kwaliteit van de Zorgleef- en Ondersteuningsplannen door een aantal van de plannen te toetsen en de resultaten daarvan in kaart te brengen en te analyseren. Voor elke gemeente leveren wij daarbij maatwerk. Afhankelijk van uw vraag wordt de toetsing verzorgd door onze stafarts of senior adviseur. Wij gaan graag met u in gesprek over hoe binnen uw gemeente een toetsing op kwaliteit het best kan worden uitgevoerd!

Heeft u een vraag?

Stel een vrijblijvende vraag

Het vinden en aanvragen van de juiste zorg kan een hele zoektocht zijn. Wij helpen u graag verder met een passend advies.

Vraag en antwoord

Alles over Toetsing Zorg Leefplannen

Werkwijze

 • De Zorgleef- of Ondersteuningsplannen worden getoetst op kwaliteit. Het betreft bijvoorbeeld een aantal dossiers van het afgelopen jaar of een van te voren afgesproken aantal dossiers per maand gedurende een bepaalde periode;
 • Voorafgaand wordt de toetsingswerkwijze in overleg met u op maat gemaakt voor uw gemeente en naar uw wensen afgestemd;
 • De aandachtspunten worden geformuleerd waarop getoetst gaat worden. Bijvoorbeeld:
  • Is het (onderliggende) probleem van betrokkene voldoende helder en duidelijk geformuleerd?
  • Is de medische situatie voldoende helder en geobjectiveerd? Waaruit blijkt dit?
  • Zijn de beperkingen in zelfredzaamheid en participatie, zoals deze na het onderzoek naar voren komen, voldoende helder beschreven?
  • Zijn de te behalen resultaten voldoende helder en duidelijk geformuleerd.
  • Zijn de persoonskenmerken en de persoonsbehoeften voldoende meegewogen in de besluitvorming?
  • Is de eigen kracht en zijn de eigen mogelijkheden voldoende onderzocht en in kaart gebracht?
  • Is de gebruikelijke zorg en mantelzorg voldoende in kaart gebracht?
  • Is voldoende beschreven hoe betrokkene is gestimuleerd om samen met zijn/haar sociale netwerk zelf oplossingen te zoeken
  • Zijn voorliggende voorzieningen benoemd en voldoende benut?
  • Indien het komt tot een gemeentelijke maatwerkvoorziening, kan gesteld worden dat de oplossing doeltreffend en doelmatig is?
  • Is het normeringskader van de gemeente adequaat gehanteerd?
 • Er zijn meerdere opties om Toetsingsresultaten aan u terug te koppelen:
  • Middels tussentijdse rapportages en een samenvattende eindrapportage;
  • Wanneer dat gewenst is wordt een concreet op maat gemaakt verbeterplan opgesteld;
  • Eventueel worden resultaten tevens in een presentatie aan de sociaal wijkteams en/of hun leidinggevenden teruggekoppeld;
  • Ook kan individuele terugkoppeling aan consulenten/casemanagers en/of hun leidinggevenden plaatsvinden ten aanzien van resultaten op individueel niveau. Er kan direct geoefend worden met een verbeterde werkwijze.

Waarom Treve Advies, de MO-zaak of TriviumPlus?

Als sociaal medische adviesbureaus hebben wij onze krachten gebundeld. Met een grote pool van inhoudelijke experts zijn wij nog beter in staat de vraag van onze opdrachtgevers te beantwoorden! Wij hebben jarenlange ervaring met advisering in de volle breedte van het sociaal domein. Onze adviseurs ondersteunen gemeenten op medisch, juridisch, beleidsmatig en op organisatorisch vlak. Daarnaast leveren wij ondersteuning en deskundigheidsbevordering aan gemeenten op zowel uitvoerend als beleidsmatig niveau. Voor vele gemeenten in Nederland hebben wij inmiddels trainingen, coaching en intervisie mogen verzorgen.

Wilt u naar aanleiding van de uitkomst van de Toetsing ondersteund worden bij het implementeren van verbeteringen?

Ook dan helpen we u graag:

 • Met het verbeteren van inhoudelijke toetsprocessen in uw interne organisatie;
 • Met coaching on the job in de vorm van persoonlijke begeleiding, waarbij de leervragen van de gecoachte centraal staan. Waar nodig worden vaardigheden of een methodiek aangeleerd en geoefend;
 • Met ondersteuning van leidinggevenden ter bepaling van het niveau van de consulenten/casemanagers en het begeleiden van medewerkers bij het schrijven en toetsen van Zorgleef- of Ondersteuningsplannen;
 • Met het geven van een (interactieve) scholing, op maat gemaakt voor uw doelgroep, aan de hand van de toetsingsresultaten en vastgestelde specifieke leerdoelen. Scholingen en overige activiteiten worden verzorgd door onze docenten met ruime praktijkervaring. Afhankelijk van uw vraag is dit bijvoorbeeld een stafarts, projectleider of een senior adviseur.

Uw interesse gewekt?

Neemt u gerust contact op met één van onze contactpersonen:
Hugo van Hannen, Tel. 06-46118650, e-mail hugo.vanhannen@treve.nl
Yvonne Rusken, Tel. 06-33344069, email yvonne.rusken@mozaak.nl