Kwaliteit en expertise

MO-Flex

Complexe zaak? Drukte? MO-Flexibel ontzorgt!

Als gemeente heeft u te maken met toenemende en veranderende verantwoordelijkheden. Een gevolg daarvan is dat u steeds vaker uiteenlopende, niet planbare zaken op uw bord krijgt waarbij u wel een beetje hulp kunt gebruiken. Zoals een wisselende stroom van aanvragen in het kader van de Wmo, Participatie- of Jeugdwet. Of lastige dossiers waarvoor u een medisch advies wenst, een bezwaarzaak waarvoor u een second opinion wilt opvragen

Variabele hulpvraag

Dan kan ‘een paar extra handen’ uitkomst bieden. Maar vaak is de behoefte aan ondersteuning net te divers om er één kracht voor in te huren en niet omvangrijk genoeg om meer externen aan te trekken. En dus lost u het binnenshuis op. Gevolg? De werkdruk voor uw medewerkers en de wachttijd voor de burger lopen op. Onze dienst MO-Flexibel biedt uitkomst.

Flexibel en toch constant

MO-Flexibel is ondersteuning en expertise op maat: flexibele inzet die een antwoord geeft op uw behoefte aan bijzondere expertise én extra ondersteuning bij schommelingen in uw volumes. Ook het tarief is gedifferentieerd. De enige constante aan MO-Flexibel is de hoge kwaliteit zoals u die van ons gewend bent. Ons multidisciplinaire team van ervaren senior adviseurs, artsen, arbeidsdeskundigen, psychologen en jurist, onder leiding van ervaren projectmanagers, staan daarvoor garant.

Heeft u een vraag?

Stel een vrijblijvende vraag

Het vinden en aanvragen van de juiste zorg kan een hele zoektocht zijn. Wij helpen u graag verder met een passend advies.

Vraag en antwoord

Alles over MO-Flex

Hoe werkt het?

De dienst MO-Flexibel is gericht op alle voorzieningen binnen de Wmo, Participatie- en jeugdwet (o.m. beschermd wonen, begeleiding, second opinion, bezwaar- en/of beroepszaken). Afhankelijk van de aanvraag wordt een arts  of senioradviseur ingezet met de juiste specialisatie, bijv. WRV, psychiatrie, beschermd wonen, jeugd en/of paramedisch. Indien noodzakelijk worden andere deskundigen betrokken.

Het onderzoek zal bestaan uit de volgende onderdelen (afhankelijk van de soort aanvraag en de complexiteit):

 • dossieronderzoek (diagnose, behandeltrajecten, begeleidingsplannen);
 • een huisbezoek met cliënt, familie, vertegenwoordiger en/of diens begeleider;
 • in een enkele situatie kan het noodzakelijk zijn om met twee personen het onderzoek te doen (in het kader van veiligheid);
 • er wordt een adviesrapport opgesteld op basis van onze onderzoeksmethodiek: eigen kracht, gebruikelijke hulp, sociaal netwerk, voorliggende voorzieningen, voorliggende wet- en regelgeving (Zvw, Wlz, Jeugdwet, Participatiewet, Wet Forensische Zorg, etc). Dit alles in afstemming met het beleid van de gemeente.
 • indien het noodzakelijk is dat de arts de aanvraag in behandeling neemt, gaan wij uit van een starttarief waarbij rekening gehouden is met 4 uur inzet van de arts. Indien aanvullende inzet van de arts daarna nog noodzakelijk is rekenen wij daarvoor een uurtarief.
 • indien de afhandeling gebeurt door een senior indicatieadviseur, gaan wij uit van een starttarief waarbij rekening gehouden is met 4 uur inzet van de indicatieadviseur. De arts wordt betrokken bij het opvragen / beoordelen van externe (para) medische informatie. Indien aanvullende inzet van de indicatieadviseur daarna nog noodzakelijk is rekenen wij daarvoor een uurtarief.
 • Wanneer het aanvullend noodzakelijk is een arts of andere deskundige te betrekken middels een dossieronderzoek, telefonisch consult, spreekuur of huisbezoek, dan wordt daarvoor een uurtarief gerekend.

MO-Flexibel past altijd

Ongeacht voor welke vraag u ondersteuning nodig heeft, om welke complexiteit of expertise het gaat: u kunt bij ons terecht. MO-Flexibel in het kort:

 • Afhandeling van complexe dossiers op het gebied van Wmo, Jeugd en Participatie, zoals meervoudige problematiek, 18-/18+, MOA’s, specifieke doelgroepen, Beschermd Wonen, PGB’s, Bijzondere Bijstand
 • Bezwaar- en beroepszaken
 • Second opinion
 • Tijdelijk ‘extra handen’ erbij om oplopen werkvoorraad te voorkomen
 • Bemiddelingsgesprekken met burgers
 • Sociaal Medisch advies
 • Toetsen van dossiers waarover een vermoeden van fraude bestaat

Wilt u meer weten?

Bel of mail één van uw contactpersonen:

Hugo van Hannen, senior accountmanager, T 06- 46118650, E hugo.vanhannen@treve.nl

Yvonne Rusken, operationeel manager, T 06-33344069, E yvonne.rusken@treve.nl

 

Wie zijn wij?

Treve Advies, TriviumPlus en de MO-zaak zijn gespecialiseerd in het bieden van onafhankelijke medische advisering in het sociaal domein. Onze kernwaarden zijn kwaliteit & expertise. Onze kerncompetenties zijn vakmanschap, kennismanagement en kwaliteitsbewustzijn. Wij verrichten onze diverse taken vanuit de visie dat het bevorderen van zelfredzaamheid werkt: of het nu gaat om ons medisch advies, deskundigheidsbevordering van gemeente-medewerkers, of beleidsadvisering aan onze opdrachtgevers. De organisatie staat voor het leveren van de beste kwaliteit in combinatie met persoonlijke aandacht voor de klant.

Een greep uit onze diensten:

 • we zijn expert in onafhankelijke Sociaal Medische Advisering;
 • we helpen gemeenten met wachtlijsten en ontstane achterstanden;
 • we herbeoordelen Jeugd en Wmo2015. Op projectbasis of één dossier;
 • we voeren kwaliteitscontroles uit op de door uw consulenten of het sociaal wijkteam gemaakte ZorgLeef- of Ondersteuningsplannen;
 • we adviseren en voeren taken uit op het gebied van Beschermd Wonen;
 • we stellen de toegangsbepaling binnen Jeugd en Wmo2015 modulair voor u samen, van vraagverheldering tot zorgtoewijzing en factuurcontrole;
 • we richten uw werkprocessen en systemen in op uw nieuwe verantwoordelijkheden;
 • we ondersteunen uw medewerkers in de veranderende taakuitvoering door scholing, teamcoaching, coaching on the job, en intervisie.