Kwaliteit en expertise

Consultatie

Wij bieden de mogelijkheid om middels persoonlijk overleg met de arts of senior adviseur een casusbespreking te houden om tijdig de juiste strategie te kunnen bepalen. Dit kan middels consult op ad hoc basis, een telefonisch of inloopspreekuur, of een gezamenlijke casuïstiekbespreking. Voor a la minute overleg met een arts hebben wij de dienst ‘Arts on demand’ ontwikkelt.

  • Inloopspreekuur: Voor meerdere opdrachtgevers houden wij regelmatig een fysiek inloopspreekuur en de waardering hiervoor is erg hoog. Uw professionals hebben laagdrempelige toegang tot onze (sociaal medische) kennis, waardoor snel en kwalitatief (beter) maatwerk voor de hulpvrager tot stand komt. Tevens vindt op deze manier deskundigheidsbevordering plaats van uw medewerkers. Het concrete effect van deze korte lijn is ook dat er minder adviezen opgevraagd hoeven te worden.
  • Telefonisch spreekuur: De vaste adviseur is telefonisch bereikbaar voor uw medewerkers op een vooraf vastgesteld moment in de week, voor consultatie.
  • Gezamenlijk casuïstiekoverleg: Een casuïstiekbespreking, op basis van actuele casuïstiek, kan maandelijks op een vast tijdstip op locatie plaatsvinden. De adviseur bespreekt met de consulenten de casussen inhoudelijk in relatie tot betreffende beleidsregels en jurisprudentie.
  • Arts on Demand: Het kan voorkomen dat uw medewerkers behoefte hebben aan kortstondige ad-hoc-consultatie bij een arts in het begin van de aanvraagprocedure. Daarbij kan een beschikbare ervaren arts à la minute worden benaderd voor consultatie of spoedvragen. Teams en medewerkers krijgen door gebruik te maken van Arts on Demand direct ondersteuning bij het inschatten van situaties en de vervolgstappen. De cliënt profiteert van een versnelling in het proces. Wij bieden u deze dienst aan per minuut tegen een aantrekkelijk gereduceerd tarief. U kunt meer informatie vinden op onze website: www.artsondemand.nl

Heeft u een vraag?

Stel een vrijblijvende vraag

Het vinden en aanvragen van de juiste zorg kan een hele zoektocht zijn. Wij helpen u graag verder met een passend advies.