Kwaliteit en expertise

Arts on Demand

In de loop der jaren heeft de medische advisering een andere wending gekregen. Aanvragen voor een medisch advies zijn complexer geworden en vragen meer investering en tijd aan de voorkant van het proces. Regelmatig vragen onze opdrachtgevers ons of het mogelijk is om een arts in een vroegtijdig stadium te raadplegen over de in behandeling name van een aanvraag in het kader van de Wmo (inclusief Beschermd wonen), participatie en jeugd, met als doel de consulent of casemanager direct te adviseren over het vervolgtraject. Om onze dienstverlening hier naadloos op aan te passen hebben we “Arts on Demand” in het leven geroepen.

Arts on Demand houdt in dat u, vijf dagen per week, a la minute rechtstreeks telefonisch contact kunt hebben met één van onze artsen om uw vragen met hem of haar te kunnen bespreken. Als opdrachtgever bent u dus niet meer afhankelijk van de tijden waarop er een arts beschikbaar dan wel aanwezig is. De arts kan u op alle terreinen binnen het Sociale Domein adviseren.

De voordelen van Arts on Demand op een rij:

  • Direct antwoord krijgen op een (sociaal) medische vraag van een ter zake deskundige arts;
  • Het aantal aanvragen medisch advies zal afnemen doordat de consulent handvatten aangereikt krijgt waardoor hij/zij in geval van twijfel de aanvraag toch zelf kan afhandelen;
  • In de besluitvorming kan de consulent aangeven dat er telefonisch overleg is geweest met de onafhankelijk arts;
  • Het werkproces van de consulent loopt geen vertraging op. De cliënt ervaart een kortere behandelingstermijn;
  • Er vindt directe kennisoverdracht plaats van de arts naar de consulent, waardoor de deskundigheid van uw consulenten zal toenemen.

Deze wijze van consultatie wordt per gesprek in rekening gebracht, waarbij onze ervaring leert dat het vaak om gerichte vragen gaat en het gesprek veelal niet langer zal duren dan vijf a tien minuten. We hebben er dan ook voor gekozen om een staffel aan te brengen in de tariefstelling. Dit betekent dat de duur van het gesprek het tarief bepaald. De duur van het gesprek wordt door de telefooncentrale bijgehouden en gaat in op het moment dat de arts de consulent te woord staat. Naast het gesprekstarief wordt er maandelijks een bedrag van € 39,95 in rekening gebracht om gebruik te kunnen maken van deze dienstverlening.

Heeft u een vraag?

Stel een vrijblijvende vraag

Het vinden en aanvragen van de juiste zorg kan een hele zoektocht zijn. Wij helpen u graag verder met een passend advies.

Arts on demand

Vraag en antwoord

Alles over Arts on Demand

Werkwijze

De consulent belt met een speciaal voor deze dienst gemaakt nummer en geeft aan dat hij/zij graag doorverbonden wil worden met onze arts. Daarnaast is het ook mogelijk om een reservering te maken voor een belafspraak met de arts. De consulent kan aangeven aan de medewerker van dat hij/zij op een bepaald tijdstip gebeld wil worden door onze arts.

Pas wanneer de consulent is doorverbonden met de arts gaat de gespreksduur lopen. De gespreksduur wordt bijgehouden en zal maandelijks worden gefactureerd.

Waarom Treve Advies, de MO-zaak of TriviumPlus?

Als sociaal medische adviesbureaus hebben wij onze krachten gebundeld. Met een grote pool van inhoudelijke experts zijn wij nog beter in staat de vraag van onze opdrachtgevers te beantwoorden! Wij hebben jarenlange ervaring met advisering in de volle breedte van het sociaal domein. Onze adviseurs ondersteunen gemeenten op medisch, juridisch, beleidsmatig en op organisatorisch vlak. Daarnaast leveren wij ondersteuning en deskundigheidsbevordering aan gemeenten op zowel uitvoerend als beleidsmatig niveau. Voor vele gemeenten in Nederland hebben wij inmiddels trainingen, coaching en intervisie mogen verzorgen.

Uw interesse gewekt?

Voor meer informatie wordt u verwezen naar de website: www.artsondemand.nl of neemt u contact op met één van onze contactpersonen:

Hugo van Hannen, Tel. 06-46118650, e-mail hugo.vanhannen@treve.nl   

Yvonne Rusken, Tel. 06-33344069, email yvonne.rusken@mozaak.nl