Wmo voorzieningen

Treve is gespecialiseerd in de advisering op het gebied van woningaanpassingen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen. Behalve de advisering op de medische noodzaak en  specifieke medische vragen, verzorgen wij voor gemeenten ook het gehele adviestraject.

Advies

Afhankelijk van de vraag en de situatie wordt betrokkene gezien op het spreekuur of gaat onze adviseur op huisbezoek. Tijdens het onderzoek wordt onderzocht wat betrokkene eventueel aan eigen mogelijkheden heeft en welke voorzieningen eventueel nodig zijn. Mocht er op medisch gebied nog onduidelijkheid zijn dan kan met toestemming van betrokkene medische informatie worden opgevraagd. Zodra het onderzoek wordt afgerond, stelt de adviseur een advies op voor de gemeente.

Selectie

Afhankelijk van de afspraken met de gemeente kan een passing bij de leverancier (selectie) of met de leverancier bij betrokkene thuis deel uitmaken van het onderzoek. De uitkomst van deze selectie wordt toegevoegd aan het advies.