Wmo begeleiding

Sinds per 1 januari 2015 een belangrijk deel van de begeleiding vanuit de AWBZ overgeheveld is naar de Wmo, zijn gemeenten hier verantwoordelijk voor. 
Door onze ervaring vanuit de oude AWBZ, de nieuwe Wmo en onze kennis over begeleiding adviseren wij gemeenten over dit vraagstuk. Dit gebeurt zowel op casusniveau door onze artsen en indicatieadviseurs als op beleidsniveau door onze beleidsadviseurs.