Participatiewet

Treve adviseert gemeenten op het gebied van de Participatiewet. Door onze heldere en concrete advisering wordt deze door onze opdrachtgevers als zeer compleet en aanvullend ervaren. Als iemand wegens medische redenen niet kan werken dan kan de gemeente besluiten een medisch advies in te winnen. Tijdens het onderzoek dat leidt tot het advies, wordt onderzocht in hoeverre en voor hoe lang iemand niet in staat is, op medische gronden, om te werken. Mochten er mogelijkheden tot werk zijn, dan wordt de arbeidsdeskundige betrokken bij het onderzoek om specifiek over de mogelijkheden te adviseren.