Bijzondere bijstand

De medische advisering in het kader van de bijzondere bijstand gaat over vraagstukken waarbij de betrokkene vraagt om een financiële tegemoetkoming uit een medische noodzaak die  de individuele zorgverzekering niet (geheel) vergoed. Hierbij kan gedacht worden aan financiële tegemoetkoming voor tandheelkundige ingrepen, kosten voor speciale  medicatie, therapie of behandeling, medische kinderopvang etc. Onze artsen doen onderzoek middels een spreekuur en raadplegen eventueel de behandelaar van betrokkene.