Sociaal medische expertise

Professionele dienstverlening op maat

Treve is een onafhankelijke organisatie voor sociaal-medische expertise. Wij zijn gespecialiseerd in de advisering op het terrein van zorg, wonen, welzijn en participatie. Wij adviseren o.a. in het kader van de Wmo, Medische arbeidsbelastingonderzoeken (Participatiewet), Bijzondere bijstand, Jeugdwet, urgentie huisvesting, leerlingenvervoer, Gehandicaptenparkeervoorzieningen, en WSNP.

Tevens zijn wij betrokken bij de ontwikkeling en het geven van (geaccrediteerd en gecertificeerd) onderwijs op het gebied van zorg, wonen en welzijn, middels incompany trainingen, intervisie, coaching on the job en casuïstiekbespreking. Breederode Hogeschool is onze officiële samenwerkingspartner op het gebied van onderwijs en opleidingen over specifieke onderwerpen.

Professionele dienstverlening op maat

Onze ervaren en gekwalificeerde medewerkers (artsen, senior indicatieadviseurs, arbeidsdeskundigen, psychologen, beleidsadviseurs, trainers en docenten) zijn verspreid door het land werkzaam. De diensten van Treve zijn beschikbaar voor gemeenten, Zorginstituut Nederland, zorgkantoren, zorgverzekeraars, ministeries en diverse andere organisaties op het gebied van zorg, wonen, welzijn en participatie. Ook in individuele gevallen kunnen wij als adviseur optreden. Onze diensten zijn ook beschikbaar voor Rechtbanken en bewindvoerders.

Heeft u een vraag?

Stel een vrijblijvende vraag

Het vinden en aanvragen van de juiste zorg kan een hele zoektocht zijn. Wij helpen u graag verder met een passend advies.