Kwaliteit en expertise

Ervaring en kennis op alle gebieden

Kernwaarden voor onze organisatie zijn Kwaliteit & Expertise. Onze kerncompetenties zijn vakmanschap, kennismanagement en kwaliteitsbewustzijn. Wij actualiseren onze kennis en expertise op het gebied van sociaal medische advisering doorgaand en op alle niveaus.

Wij werken vanuit de opvatting dat elke burger die vanwege ziekte, handicap of psychosociaal probleem een beroep doet op zorg of voorzieningen in het sociaal domein recht heeft op een professionele, zorgvuldige en onafhankelijke sociaal-medische beoordeling. Wij hebben daarbij de overtuiging dat activering, het bevorderen van eigen kracht en inzetten op verbeteren van zelfredzaamheid en participatie altijd zin heeft, ook al hebben we te maken met reeds langdurend bestaande beperkingen.

Ervaring en kennis op alle gebieden

Door de krachten te bundelen met onze zusterorganisaties de MO-zaak, TriviumPlus en WmoFirst zijn wij tevens als geen ander in staat om uitstekend vorm te geven aan diensten, zoals:

  • Het uitvoeren van grote (her)indicatieprojecten op het gebied van medische advisering binnen het Sociaal Domein, waarbij kwaliteit én efficiency gegarandeerd zijn. Wij zijn daarin bewezen succesvol.
  • Het inzetten van extra, tijdelijk en/of gespecialiseerd personeel op het gebied van de Wmo en Jeugdzorg. Wij bieden oplossingen op uitzend-, detacherings- of payrollbasis.
  • Ook voor vragen omtrent coaching on the job, in-company trainingen en intervisie van uw team bent u bij Treve Advies aan het juiste adres. Of dit nu een vraag betreft over ontwikkelingen in het Sociaal Domein, concrete casuïstiek of de ontwikkeling van de vaardigheden van uw team bij het schrijven van Zorg- en Ondersteuningsplannen, wij bieden gerichte deskundigheidsbevordering op dit terrein.

Heeft u een vraag?

Stel een vrijblijvende vraag

Het vinden en aanvragen van de juiste zorg kan een hele zoektocht zijn. Wij helpen u graag verder met een passend advies.