Wij helpen u met

Advisering op het terrein van zorg, wonen en welzijn

Wij zijn gespecialiseerd in de advisering op het terrein van zorg, wonen en welzijn. Wij adviseren o.a. in het kader van de Wmo (oud en nieuw), de Participatiewet, Jeugdwet, Bijzondere bijstand, gehandicaptenparkeervoorzieningen, leerlingenvervoer en urgentie huisvesting.

Treve is betrokken bij de ontwikkeling en het geven van (geaccrediteerd en gecertificeerd) onderwijs op het gebied van zorg, wonen en welzijn, middels incompany trainingen, intervisie, coaching on the job en casuistiekbespreking.