Coronavirus

COVID-19

In verband met het coronavirus (COVID-19) heeft Treve maatregelen moeten treffen om de gezondheid van de cliënten van onze opdrachtgevers en onze medewerkers zo goed mogelijk te kunnen waarborgen.  Wij volgen hierin de richtlijnen zoals deze door het RIVM zijn opgesteld.

Om te voorkomen dat uw cliënten zonder hulp komen te zitten en er grote achterstanden ontstaan, proberen we onze dienstverlening daar waar mogelijk zo goed mogelijk te continueren.

 Wij treffen hierbij de volgende maatregelen:

  • Alle onderzoeken vinden na een grondige screening plaats op een digitale wijze, hierbij te denken aan telefonisch dan wel middels videobellen. Dit geldt niet alleen voor de onderzoeken van de adviserend arts maar ook voor de onderzoeken die verricht worden door de ergonomisch adviseur en de arbeidsdeskundige.
  • Is het niet mogelijk om het onderzoek telefonisch dan wel middels videobellen uit te voeren dan wordt de aanvraag op “on hold” gezet totdat we het signaal van het RIVM krijgen dat het virus onder controle is en het onderzoek op de oorspronkelijke wijze kan worden afgehandeld.

Mocht u naar aanleiding van onze maatregelen nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze administratie via 088 – 321 01 88.

Met vriendelijke groet,
Treve Advies