Onafhankelijke Medische Advisering

Treve; Advisering bij zorg, wonen en welzijn

Treve is een onafhankelijke organisatie voor sociaal-medische expertise. Wij zijn gespecialiseerd in de advisering op het terrein van zorg, wonen en welzijn. Wij adviseren o.a. in het kader van de Wmo (oud en nieuw), de Participatiewet, Jeugdwet, Bijzondere bijstand, gehandicaptenparkeervoorzieningen, leerlingenvervoer en urgentie huisvesting.

Tevens zijn wij betrokken bij de ontwikkeling en het geven van (geaccrediteerd en gecertificeerd) onderwijs op het gebied van zorg, wonen en welzijn, middels incompany trainingen, intervisie, coaching on the job en casuistiekbespreking.

Trompetter & Partners is officiële samenwerkingspartner van Treve, deze organiseert onderwijs en opleidingen over specifieke onderwerpen en biedt medische expertise, o.a. op het gebied van de notariële akten.

Vacature medisch adviseur Noord of Zuid West Nederland

Wegens uitbreiding van onze opdrachtgevers zijn wij voor de regio's Noord Nederland en Zuid West Nederland op zoek naar meerdere medisch adviseurs!

Ben jij een BIG-geregistreerde arts en wil je je ontwikkelen in een verantwoordelijke, adviserende rol? Ga aan de slag als medisch adviseur. Bij Treve Advies zoeken wij kundige en gedreven adviseurs voor 16 tot 36 uur per week.

Kostenstijging Beschermd wonen (Wmo) binnen uw gemeente?

Binnen de Wmo is Beschermd Wonen een kostbare voorziening voor gemeenten. Sinds 2015 is vaak een forse stijging van het aantal aanvragen te zien. Bij complexe casuïstiek is het niet de vraag óf iemand zorg nodig heeft. Wel is de vraag welke vorm van zorg de meest adequate is. Wanneer u als gemeente bij een aanvraag de juiste afwegingen maakt kunt u niet alleen maatwerk voor de aanvrager organiseren, maar tevens aanzienlijk kosten besparen.