Onafhankelijke Medische Advisering

Treve; Advisering bij zorg, wonen en welzijn

Treve is een onafhankelijke organisatie voor sociaal-medische expertise. Wij zijn gespecialiseerd in de advisering op het terrein van zorg, wonen en welzijn. Wij adviseren o.a. in het kader van de Wmo (oud en nieuw), de Participatiewet, Jeugdwet, Bijzondere bijstand, gehandicaptenparkeervoorzieningen, leerlingenvervoer en urgentie huisvesting.

Tevens zijn wij betrokken bij de ontwikkeling en het geven van (geaccrediteerd en gecertificeerd) onderwijs op het gebied van zorg, wonen en welzijn, middels incompany trainingen, intervisie, coaching on the job en casuistiekbespreking.

Trompetter & Partners is officiële samenwerkingspartner van Treve, deze organiseert onderwijs en opleidingen over specifieke onderwerpen en biedt medische expertise, o.a. op het gebied van de notariële akten.

Testimonial gemeente Diemen

Treve advies is voor de gemeente Diemen al jaren een vertrouwde contractpartner op het gebied van Sociaal Medische Advisering.

"Samenwerken Zorg en Veiligheid"

Vandaag heeft Treve Advies het aansluitdocument "Samenwerken Zorg en Veiligheid" ondertekend. Een goed initiatief van de gemeente Diemen. Wij kijken uit naar een mooie en succesvolle samenwerking.